Dag van de Ondernemer Koninklijke Metaalunie en samenwerkingsverband Overijssels Vakmanschap

Vrijdag 18 november 2022 is het de Dag van de Ondernemer. Een dag waarop we het ondernemerschap vieren. Wij vragen deze dag extra aandacht voor de opgaves bij het MKB als het gaat om de arbeidsmarkt, energietransitie en nieuwe technologie.

Graag nodigen we u uit voor een bedrijfsbezoek aan Braakhuis Borne BV op

Vrijdag 18 november van 10.00 tot 13.00 uur

 Wat is er nodig om medewerkers te vinden, te binden en te behouden. Wat is goed werkgeverschap en hoe vul je dat in. Hoe zorgen we ervoor dat we talent voor de regio beschikbaar houden; zowel in perspectief op de arbeidsmarkt als in ontwikkelkansen en mogelijkheden. Welke gevolgen heeft de energietransitie voor onze arbeidsmarkt. En hoe zetten we nieuwe technologie in om onze arbeidsproductiviteit te verhogen en hiermee vakmanschap te behouden.

Wat leeft er bij de ondernemers en hoe kunnen we met elkaar de goede dingen doen op het juiste moment. Overijssels Vakmanschap is een mooi voorbeeld van de samenwerkingen binnen de brede techniek en bouw tussen sociale partners, O&O-fondsen en de provincie Overijssel. Schakelen, makelen en begeleiding bij scholing is hun corebusiness op dit moment. Hoe ze dat doen? Dat hoort u op 18 november a.s.

 Programma

09.45 – 10.00 uur  Inloop

10.00 – 10.30 uur  Welkom namens de organisaties

Aftrap Tijs de Bree, gedeputeerde Energie, Milieu & Arbeidsmarkt

Korte presentatie Paul Braakhuis, Braakhuis Borne Metaaltechniek BV

Blik op de actuele situatie met een ronde langs de velden

10.30 – 11.00 uur  Overijssels Vakmanschap

Voorbeeldtrajecten inzake zij-stroom en scholing en resultaten

11.00 – 11.45 uur  Rondetafelgesprek rondom de transities en opgaves zoals energietransitie en technologische ontwikkelingen

Borgen en verduurzamen van de regionale en sectorale samenwerkingsverbanden

Landelijke ontwikkelingen

11.45 – 13.00 uur  Rondleiding Braakhuis Borne Metaaltechniek BV en afsluiting met lunch

 

Bent u erbij op 18 november?
Graag verwelkomen wij u op vrijdag 18 november 2022 bij Braakhuis Borne BV in Borne tijdens de Dag van de Ondernemer! U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Margriet Bouma, bouma@metaalunie.nl

Met vriendelijke groet,

Namens de organisaties in het samenwerkingsverband Overijssels Vakmanschap

Margriet Bouma,Regiosecretaris Koninklijke Metaalunie Overijssel en Noordelijk Flevoland
E: bouma@metaalunie.nl

 

Deel deze pagina