Diverse bedrijfsbezoeken door het college van B&W Goes

De leden van het college bezoeken individueel verschillende bedrijven in de gemeente Goes, passend binnen hun portefeuille. Dit met als doel elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan, over ondernemen in de gemeente Goes en in de betreffende branche (cultuur, zorg en welzijn, duurzaamheid en klimaat, ruimtelijke ordening en verkeer, etc.).

Deel deze pagina