Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder organiseert ism de Koninklijke Metaalunie een werkbezoek bij Van Hees Machinery in Ens.

Van Hees is gastbedrijf voor leden van het op te richten Innovatiecluster Noordoostpolder, leden Agrofoodcluster.
Aanwezig zijn Hilde Palland, tweede kamerlid, gedeputeerde EZ Jan Nico Appelman en van de gemeente Noordoostpolder wethouder EZ Hans Wijnants.
Namens de Metaalunie Auke Sjoerd Tolsma, Guido Slump, Arjan Wiggers, Jon Sanders en Margriet Bouma.
Tevens vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, overheden, collectieve regionale ondernemersorganisaties.

 

Deel deze pagina