Ondernemersontbijt in het Provinciehuis Middelburg

De Dag van de Ondernemer vieren we in Zeeland in het Provinciehuis met de Zeeuwse ondernemers die het afgelopen jaar een prijs of nominatie hebben gekregen of op een andere manier in de spotlight hebben gestaan. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland spreekt tijdens deze bijeenkomst waardering uit voor hun durf en doorzettingsvermogen. De afgelopen twee jaar hebben we deze bijeenkomst anders vormgegeven, door bijvoorbeeld een videoboodschap. Dit jaar komen we graag weer fysiek bij elkaar.

De Zeeuwse economie draait op volle toeren. Er wordt geïnvesteerd in innovaties en goede mensen, we werken samen aan Zeeuwse vraagstukken. Om deze ondernemers hiervoor te bedanken, zijn zij uitgenodigd voor een ondernemersontbijt op het Provinciehuis. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Dick van de Velde zijn hier ook bij aanwezig.

We willen tijdens deze bijeenkomst op een informele manier het gesprek aan gaan. Wat betekent een prijs voor het bedrijf? Wat zijn de bedrijfsdoelen en hoe kunnen we daar als Provincie bij helpen? Tegen welke problemen op de arbeidsmarkt lopen de ondernemers aan en helpen diverse initiatieven en subsidiemogelijkheden?

Het ontbijt vindt plaats op vrijdag 18 november 2022 van 07:30 – 09:30 uur op het Provinciehuis in Middelburg.

Deel deze pagina