Werkbezoek Metaalunie Ens Flevoland

De Koninklijke Metaalunie gaat op werkbezoek bij Van Hees Machinery in Ens.
Van Hees is gastbedrijf voor leden van het op te richten Innovatiecluster Noordoostpolder, leden Agrofoodcluster.
Aanwezig zijn Hilde Palland, tweede kamerlid, gedeputeerde EZ Jan Nico Appelman en van de gemeente Noordoostpolder wethouder EZ Hans Wijnants.
Namens de Metaalunie  Auke Sjoerd Tolsma, Guido Slump, Arjan Wiggers, Jon Sanders en Margriet Bouma.
Tevens vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, overheden, collectieve regionale ondernemersorganisaties

Deel deze pagina